Orientering fra Bestyrelsen

2014

Orientering fra bestyrelsen 1. halvår 2014

2015

Orientering fra bestyrelsen 1. halvår 2015

Orientering fra bestyrelsen 2. halvår 2015

2016

Orientering fra bestyrelsen 1. halvår 2016

Orientering fra bestyrelsen 2. halvår 2016

2017

Orientering fra bestyrelsen 1. halvår 2017

Orientering fra bestyrelsen 2. halvår 2017

2018

Orientering fra bestyrelsen 1. halvår 2018

Orientering fra bestyrelsen 2. halvår 2018

2019

Orientering fra bestyrelsen om dit Bådelaug i 2019